Home Toán lớp 5 Chương V: ÔN TẬP Bài 5 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

Bài 5 trang 178 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung

127
0

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ.

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài giải:

Theo đề toán ra có sơ đồ:

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng:

Vận tốc tàu thủy khi ngược dòng: 

Vtt :vận tốc tàu thủy;

Vdn: vận tốc dòng nước;

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bằng hiệu vận tốc của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 – 18,6 = 9,8 (km)

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)

hoặc 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.