Home Toán lớp 5 Chương V: ÔN TẬP Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5

Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5

182
0

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng.

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Giải

Tóm tắt

Cá + gà : 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

  Gà: ? đồng

  Cá : ? đồng

Bài giải:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

\(120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 6 = 11 (phần)
Số tiền mua cá là:
  88000 : 11 x 6 = 48000 (đồng)
Đáp số: 48000 đồng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.