Home PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2 Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Đề kiểm 15 phút – Đề số 4 – Bài 10 –...

Đề kiểm 15 phút – Đề số 4 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

90
0

Giải Đề kiểm 15 phút – Đề số 4 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

Đề bài

Cho ∆ABC đều cạnh A, trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính BC. Hãy tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài ở miền ngoài của tam giác.

Lời giải chi tiết

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của nửa đường tròn đường kính BC với hai cạnh AB và AC.

∆BOM cân có \(\widehat B = 60^\circ \) nên là tam giác đều.

 và \(OB = \dfrac{a}{2}\)

Do đó diện tích hình quạt tròn BOM là :

\({S_q} =\dfrac {{\pi {R^2}n}}{ {360}} = \dfrac{{\pi {{\left( {\dfrac{a }{ 2}} \right)}^2}.60}}{ {360}} = \dfrac{{\pi {a^2}} }{ {24}}\)(đvdt)

\({S_{BOM}} = \dfrac{{{{\left( {{a \over 2}} \right)}^2}.\sqrt 3 }}{ 4} =\dfrac {{{a^2}.\sqrt 3 } }{ {16}}\)(đvdt)

Vậy \({S_1} = {S_q} – {S_{BOM}} = \dfrac{{\pi {a^2}} }{ {24}} -\dfrac {{{a^2}\sqrt 3 } }{ {16}} \)\(\,= \dfrac{{{a^2}\left( {2\pi  – 3\sqrt 3 } \right)}}{ {48}}\)

Dễ thấy S1 = S2.

Vậy diện tích phần hình tròn nằm ngoài của tam giác là : \(S =\dfrac {{2.{a^2}\left( {2\pi  – 3\sqrt 3 } \right)} }{{48}}\)\(\, = \dfrac{{{a^2}\left( {2\pi  – 3\sqrt 3 } \right)} }{ {24}}\).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.