Home PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2 Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

144
0

Giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú,…

Đề bài

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có phải \({1 \over 2}\) số học sinh lầ học sinh ngoại trú không?

b) Có phải \({1 \over 3}\) số học sinh là học sinh bán trú không?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là \(1800\) em.


Lời giải chi tiết

Theo cách biểu diễn dự phân phối học sinh như biểu đồ thì:

\(\widehat {{O_1}} = {30^0};\widehat {{O_2}} = {90^0};\widehat {{O_3}} = {60^0}\)

a) Đúng

Vì: \(\widehat {{O_2}} = {90^0} = \frac{1}{2}\widehat O\)

b) Đúng vì:

\(\widehat {{O_3}} = {60^0} = \frac{1}{3}\widehat O\)

c) Số học sinh nội trú chiếm : \(\frac{{30}}{{180}}.100 = 16,7\% \)

d)Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh nội trú, bán trú, ngoại trú: Ta có:

\(\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} = \frac{{x + y + z}}{{1 + 2 + 3}} = \frac{{1800}}{6} = 300\)

Vậy số học sinh nội trú là 300 em

Số học sinh bán trú là: 300.2 = 600 em

Số học sinh ngoại trú là: 300.3 = 900 em

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.