Home Vật lý lớp 12 Chương V - Sóng ánh sáng Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 5...

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 5 – Vật lý 12

250
0

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 5 – Vật lý 12

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng \(0,59\mu m.\)

a) (3 điểm) Khoảng cách vân giao thoa bằng bao nhiêu.

b) (3,5 điểm) Biết bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 30mm.Tính số vân sáng, vân tối quan sát được.

c) (3,5 điểm) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được sẽ như thế nào?

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,{{59.10}^{ – 6}}.1}}{{0,{{4.10}^{ – 3}}}} = 1,475mm\)

b) Ta có:

\(\dfrac{L}{i} = \dfrac{{{{30.10}^{ – 3}}.1}}{{1,{{475.10}^{ – 3}}}} = 20,3\)

Vậy số vân sáng trên màn là 21 và số vân tối là 20.

c) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được trên màn: ở giữa là vân sáng trắng trung tâm hai bên vân sáng trắng trung tâm có những giải như màu cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.