Home Vật lý lớp 12 Chương VII - Hạt nhân nguyên tử Bài 2 trang 198 SGK Vật lí 12

Bài 2 trang 198 SGK Vật lí 12

218
0

Giải bài 2 trang 198 SGK Vật lí 12. Căn cứ vào độ lớn của

Đề bài

Căn cứ vào độ lớn của \( \frac{W_{lk}}{A}\) chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Lời giải chi tiết

Vì đối với phản ứng phân hạch thì \({{{W_{lk}}} \over A}\) sau (các hạt có số A vào cỡ 100) sẽ lớn hơn \({{{W_{lk}}} \over A}\) trước (các hạt có số A lớn hơn 200).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.