Home Vật lý lớp 12 Chương VII - Hạt nhân nguyên tử Bài 6 trang 198 SGK Vật lí 12

Bài 6 trang 198 SGK Vật lí 12

121
0

Giải bài 6 trang 198 SGK Vật lí 12. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg

Đề bài

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Công thức liên hệ giữa số hạt và khối lượng: \(N = {m \over A}{N_A}\)

Lời giải chi tiết

+ Số hạt nhân \( _{92}^{235}\textrm{U}\) trong 1kg \( _{92}^{235}\textrm{U}\) là:

\({N_{235}} = {m \over A}{N_A} = {{{{10}^3}} \over {235}}{.6,02.10^{23}} = {2,5617.10^{24}}\)

+ Mỗi phân hạch toả ra năng lượng 200MeV => Năng lượng toả ra khi phân hạch 1kg 235U là: 

\({\rm{W}} = {2,5617.10^{24}}.200MeV \)

      \(= {2,5617.10^{24}}{.200.1,6.10^{ – 13}}(J) = {8,2.10^{13}}(J)\)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.