Home Vật lý lớp 12 Chương VII - Hạt nhân nguyên tử Bài 3 trang 203 SGK Vật lí 12

Bài 3 trang 203 SGK Vật lí 12

94
0

Giải bài 3 trang 203 SGK Vật lí 12. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm

Đề bài

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{13}\textrm{N}\)

2. \( _{7}^{13}\textrm{N}\) → \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ?

3. \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + ? → \( _{7}^{14}\textrm{N}\)

4. \( _{7}^{14}\textrm{N}\) + ? → \( _{8}^{15}\textrm{O}\)

5. \( _{8}^{15}\textrm{O}\) → \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + ?

6. \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A)

Lời giải chi tiết

1. \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{7}^{13}\textrm{N}\)

2. \( _{7}^{13}\textrm{N}\) → \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + \( _{1}^{0}\textrm{e}\)

3. \( _{6}^{13}\textrm{C}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{7}^{14}\textrm{N}\)

4. \( _{7}^{14}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{8}^{15}\textrm{O}\)

5. \( _{8}^{15}\textrm{O}\) → \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{0}\textrm{e}\)

6. \( _{7}^{15}\textrm{N}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{6}^{12}\textrm{C}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.