Home Vật lý lớp 12 Chương VII - Hạt nhân nguyên tử Bài 2 trang 203 SGK Vật lí 12

Bài 2 trang 203 SGK Vật lí 12

107
0

Giải bài 2 trang 203 SGK Vật lí 12. So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

Đề bài

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) ô nhiễm môi trường.

Lời giải chi tiết

a) Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.

b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.

c) Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.