Home Vật lý lớp 12 Chương VIII - Từ vi mô đến vĩ mô Bài 11 trang 217 SGK Vật lí 12

Bài 11 trang 217 SGK Vật lí 12

1296
0

Giải bài 11 trang 217 SGK Vật lí 12. Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất

Đề bài

Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất đến Mặt Trời coi như bằng nhau. Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất coi như bằng 300 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất. Khối lượng Mặt Trời coi như bằng 300 000 lâng khối lượng Trái Đất. Xét các lực hấp dẫn mà Mặt Trời và Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng. Lực nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

A. Hai lực bằng nhau

B. Lực hút do Mặt Trời nhỏ hơn

C. Lực hút do Mặt Trời bằng \(\frac{3}{10}\) lực hút do Trái Đất.

D. Lực hút do Mặt Trời bằng \(\frac{10}{3}\) lực hút do Trái Đất.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Công thức tính độ lớn lực hấp dẫn: \(F = G{{{m_1}{m_2}} \over {{R^2}}}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án D

– Gọi : + R1 là khoảng cách từ Mặt Trời đến Mặt Trăng.

            + R2 là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

            + m là khối lượng của Mặt Trăng.

            + m1 là khối lượng của Mặt Trời.

            + m2 là khối lượng của Trái Đất.

– Lực hấp dẫn do Mặt Trời tác dụng lên Mặt Trăng : \({F_1} = G{{{m_1}m} \over {R_1^2}}\)

– Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng : \({F_2} = G{{{m_2}m} \over {R_2^2}}\)

– Mà : 

\(\left\{ \matrix{
{R_1} = 300{R_2} \hfill \cr
{m_1} = 300000{m_2} \hfill \cr} \right.\)

\(\Rightarrow {{{F_1}} \over {{F_2}}} = {{{m_1}R_2^2} \over {{m_2}R_1^2}} = {{300000{m_2}R_2^2} \over {{m_2}.{{\left( {300{R_2}} \right)}^2}}} = {{10} \over 3} \Rightarrow {F_1} = {{10} \over 3}{F_2}\)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.