Home Vật lý lớp 12 Chương VIII - Từ vi mô đến vĩ mô Bài 12 trang 217 SGK Vật lí 12

Bài 12 trang 217 SGK Vật lí 12

905
0

Giải bài 12 trang 217 SGK Vật lí 12. Nêu những sự tương tự

Đề bài

Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc của hệ Mặt Trời và nguyên tử nêon.

Lời giải chi tiết

So sánh cấu trúc của hệ Mặt Trời và nguyên tử nêon:

– Sự tương tự  về cấu trúc:

 + Một hạt có khối lượng rất lớn nằm tại tâm và các thành viên quay xung quanh.

 + Chuyển động của các thành viên bị chi phối bởi một lực hút xuyên tâm có cường độ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.

– Sự khác biệt về cấu trúc:

 + Trong hệ Mặt Trời, giữa Mặt Trời và các hành tinh có lực hấp dẫn, còn trong nguyên tử nêon giữa hạt nhân và các electron có lực Cu- long.

 + Các hành tinh chuyển động trên những quỹ đạo xác định, còn các electron trong nguyên tử lại tồn tại trên những orbitan.

 + Trong hệ Mặt Trời, các thành viên khác nhau; đặc biệt có thành viên gồm những thành phần rất nhỏ. Trong nguyên tử nêon các thành viên giống nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.