Home PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2 Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

Bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

125
0

Giải bài 99 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Dựng ΔABC, biết BC = 6cm, góc BAC = 80o, đường cao AH có độ dài là 2cm.

Đề bài

 Dựng \(ΔABC\), biết \(BC = 6cm\), góc \(\widehat{BAC} = 80^0\), đường cao \(AH\) có độ dài là \(2cm\).

Lời giải chi tiết

 Cách dựng như sau:

– Đầu tiên dựng đoạn \(BC = 6cm\)

– Dựng cung chứa góc \(80^0\) trên đoạn \(BC\).

– Dựng đường thằng \(xy // BC\) và cách \(BC\) một khoảng là \(2cm\). Đường thẳng \(xy\) cắt cung chứa góc \(80^0\) tại hai điểm \(A\) và \(A’\)

– Tam giác \(ABC\) là tam giác phải dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài

Bài toán có hai nghiệm hình (\(∆ABC\) và \(∆A’BC\))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.